สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานโครงการชลประทาน จันทบุรี

เข้าสู่เว็บไซต์