โครงการชลประทานจันทบุรี สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน
ที่อยู่ 138 ถ.เทศบาลสาย 7 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0 3943 3400,0 3943 3468 โทรสาร 0 3943 3471
E-mail: chanthaburi_irr@hotmail.com,chan_irr@yabhoo.com